........................ขอต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนนะครับ....................... .. .......หน้าแรก......กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์.......โรงเรียนภูเขียว.........สพป.ชย.2......สพม......ครูไทย ......ตรวจดูการอบรมพัฒนา ....สมุดเยี่ยม.....ติดต่อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทศาสตร์
นายอำภัย ประทุมไทย
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
นายเรืองเดช สุทธิพล
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
นายสงบ บุญมาก
นางลักษมี พงศดิษฏ์
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย


ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ